Opdateret med referat - Generalforsamling Holstebro Svømmeclub

08-02-2023

Opdateret  med referat

Læs referatet her 

 

Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 kl 19 i Holstebro Svømmecenter


Ordinær generalforsamling afholdes mellem uge 8 – 11 med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Uddeling af pokaler:
Pokal til Årets Junior/Senior
Pokal til Årets Årgangssvømmer
Pokal til Årets T-holdssvømmer
Pokal til Årtes HSC Leder - for en god lederindsats
Pokal til Årets HSC’er - til en person som har udført en bemærkelsesværdig indsats for HSC eller der
gennem sin væremåde har vist sig som en god repræsentant for klubben.
3. Formandens beretning.
4. Konkurrenceudvalgets beretning.
5. Sponsorudvalgets beretning.
6. Breddeudvalgets beretning.
7. Aktivitetsudvalgets beretning
8. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
9. Godkendelse af budget.
10. Indkomne forslag.
11. Valg. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder i
bestyrelsen hvis et bestyrelsesmedlem aftræder før tid.
Alle valg er for en periode på 2 år.
12. Valg af revisionsfirma.
13. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 10, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen.

Vi håber at se mange af jer.

De bedste hilsner 

Dorte Krabbe