Frivillig i Holstebro Svømmeclub

Holstebro Svømmeclub er en forening som primært drives af frivillige kræfter, lige som vi kender det fra håndbold-, fodboldklubber, gymnastikforeninger og meget andet.

HSC har til den daglig drift af klubben ansat en breddechef som har hovedansvaret for svømmeskolen og motionsholdene, samt en cheftræner med hovedansvar for konkurrenceafdelingen.

I forbindelse med svømmeklubbens mange aktivitetet  har vi brug for frivillige. 

Der er rigtig mange hyggelige aktiviteter som vi gerne vil afvikle, men det lader sig kun gøre hvis vi har hjælpere der giver et nap.

Ud over "løse" opgaver i ny og næ har vi brug for hjælp i vores udvalg - se vores udvalg og hvad der arbejdes her.

For eksempel har vi pt brug for hjælp til sponsorudvalget og breddeudvalget.

Hvis du har lyst til at være en del af vores frivilligkorps, hvor du hjælper når vi har stævner eller andre større events så skriv endelig til formand@hsc-holstebro.dk.

Så noterers dit navn i "HSC's venner" og så vil vi række ud til dig når vi har brug for din hjælp.

Opgaverne kan være:

Hjælp i forbindelse med svømmebogsmærker i forbindelse med sæsonafslutning juni og december.
- Børnene får æbleskiver eller pebernødder og saftevand.

Filmaften for svømmeskolebørn.

Hjælpe i køkkenet ved møder eller stævner.

Bage kager eller knækbrød.

Hjælp til mange forskellige opgaver i forbindelse med store som små stævner.

Se en lille beskrivelse af mulige opgaver her

----------------------

For forældre til f.eks. konkurrencesvømmere skal man hjælpe med officialsopgaver, frivillg- og udvalgsopgaver.

-----------------------

Endnu en mulighed for at hjælpe på mere overordnet niveau kan være en plads i bestyrelsen. 

Her arbejder vi på at hjælpe vores forening i en god retning. Vi afholder hvert år i marts generalforsamling og her kan du opstille til valg.

Skriv til formand@hsc-holstebro.dk hvis bestyrelsesarbejdet kunne være noget for dig.

Pt har vi brug for hjælp til bogholderi/kasserer opgaver og søger altid medlemmer med generel interesse for bestyrelsesarbejdet .